آماده سازی سبزیجات
مشخصات محصول

مشتری گرامی ; اگر نصب دستگاه شما توسط سوپرسرویس انجام شده می‌توانید سریال نامبر دستگاه خود را در باکس سریال نامبر وارد کنید تا فیلد‌های مارک / نوع / مدل از سیستم فراخوانی شود ، در غیر این صورت ضروری است که فیلد‌های مارک / نوع / مدل  را پر کنید .

گارانتی

مشتری گرامی ; اگر دستگاه شما گارنتی می‌باشد لازم است حتما فیلدهای مربوطه را پر کنید ، در غیر این صورت فقط گزینه فاقد گارانتی را انتخاب نمایید .

مشخصات فردی
مشتری گرامی ; اگر شما مشترک سوپرسرویس هستید ، می‌توانید شماره اشتراک خود را در فیلد کد اشتراک وارد نمایید تا اطلاعات شما از سیستم فراخوانی شود ، در غیر این صورت پر کردن فیلدهای ستاره‌دار ضروری است.
 
سرویس